Strategia

CoastAL – Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman strategia

Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen muodostama Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouma CoastAL tukee toiminta-alueensa elinvoiman ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämistä. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa kahden toisiaan täydentävän ammattikorkeakoulun toimintaa yhdistämällä Lounais-Suomea palveleva kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen rakenne, joka huomioi maakuntaohjelmien ja Lounaisrannikkoyhteistyön painotukset. CoastAL tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmilleen ja jäsenkorkeakoulujen omistajatahot hyötyvät liittoumakorkeakoulujen vahvistuvasta roolista alueilla.

Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman neljä tukipilaria.

Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman neljä tukipilaria.

Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman toiminta perustuu yhteisiin rakenteisiin, joissa on henkilöstöä molemmista korkeakouluista. Yhteisiä rakenteita vuoden 2016 alusta lähtien ovat:

1) CoastAL laadunhallinta│Quality management
Yhteinen laatuajattelu, laatujärjestelmien keventäminen, laatujohtamisen viitekehys, joustavaa ja monimuotoista opiskelua tukevat yhteiset laatukäytänteet, kokonaisarkkitehtuurin ja mittaamismenetelmien yhteiskehittäminen, ristiinauditoinnit

2) CoastAL YAMK│Masters
Opintotarjontaa ja valinnanmahdollisuuksia lisätään, opiskelun monimuotoisuutta, koulutusten yhteissuunnittelua, yhteistä tarjontaa ja toteutuksia kehitetään. Samalla opintojen TKI-integraatio tehostuu.

3) CoastAL365
Ympärivuotinen opintotarjonta, korkeakoulujen tarjonta avautuu kaikille opinto-oikeuden omaaville opiskelijoille soveltuvin osin, ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu lisääntyy, monimuotoisia ja kokonaan verkossa toteutettavia opetusmenetelmiä kehitetään, uudet opetuskäytänteet kehittyvät

4) CoastAL-julkaisut│Publications
Kehitetään yhteisjulkaisuja ja luodaan julkaisu-/jakelualustoja sekä edistetään julkaisutoiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

5) CoastAL-tutkimusryhmät│Research groups
Tutkimusryhmät (esim. energia ja resurssitehokkuus, hyvinvointi-ja peliteknologia, toimiva arki ja saavutettavuus, tulevaisuuden työ, tiedonsiirtoverkot, meriteknologia) toimivat alueellisesti ja kansallisesti sekä edistävät osaltaan Lounais-Suomen kansainvälistymistä

6) CoastAL Maakuntakorkeakoulu│Regional HEI
Päätoimipisteiden ulkopuolella tehtävä maakuntien elinkeinoelämää laajasti tukevaa toimintaa(aikuiskoulutus, täydennyskoulutus, avoin amk-opetus, opiskelijoiden harjoittelut &opinnäytetyöt, TKI-toiminta)

7) CoastAL Yrityskiihdyttämö│Enterprise Accelerator
Uudenlaisen pedagogisen Yrityskiihdyttämö-mallin luominen, yhteinen rakenne ja toiminta

8) CoastAL Tohtorikiihdyttämö│Doctorate Accelerator
Korkeakoulujen henkilökunnan osaamisen järjestelmällinen kehittäminen, työnantajan toimesta tuettuja jatko-opintoja, opintojen ohjausta omassa korkeakoulussa yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Näillä rakenteellisilla toimenpiteillä CoastAL tuottaa laajempaa ja laadukkaampaa palvelua toiminta-alueellansa.

Toimenpiteet vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksissä tärkeään rooliin nousevaan strategisella ja toiminnallisella tasolla tapahtuvaan aitoon lisäarvoa tuottavaan liittoutumiseen (Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet 2006; Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 –2016; Kehittämissuunnitelma 2012).

CoastAL Strategy

Comments are closed